Partners

Festival Organizer

Kwadrofonik

The project has been subsidized
by funds from the Foundation
for Polish-German Cooperation

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

The project has been subsidized
by funds from the Ministry
of Culture and National Heritage

Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego

Partners

Media Patrons

Dwójka Polskie Radio TVP2 Gazeta Co jest grane Magazyn Glissando Muzyka w Mieście POLMIC.pl