kwadrofonik.com.pl

Blog tematyczny o podróżach, kuchni, modzie i urodzie.

Biznes

Najważniejsze rodzaje inflacji

Najważniejsze rodzaje inflacji

W Polsce mamy do czynienia z galopującą inflacją. Zagraża ona gospodarce oraz majętności każdego Polaka. Warto dowiedzieć się, jakie są rodzaje inflacji.

Na czym polega inflacja?

Na samym początku trzeba sobie wyjaśnić, iż inflacja jest wzrostem cen w gospodarce. Co istotne, powszechnie stosowaną miarą inflacji jest wskaźnik cen produktów, a ponadto usług konsumpcyjnych. Wskaźnik obliczany jest jako średnia ważona zmian cen dóbr, a ponadto usług kupowanych przez standardowe gospodarstwo domowe, gdzie wagą jest udział wydatków na poszczególne kategorie produktów oraz usług w budżecie przeciętnego gospodarstwa domowego. Niestety w Polsce inflacja jest na wysokim poziomie. Spowodowane jest to przez wiele czynników. Trzeba przede wszystkim wymienić politykę monetarną rządu polskiego, wojnę w Ukrainie, a także pandemię koronawirusa. Warto też zdawać sobie sprawę z tego, że polityka socjalna generuje wyższy wzrost wskaźnika inflacji.

Dlaczego inflacja jest taka groźna?

Należy wiedzieć, że w zależności do przyczyn, wyróżnia się dwa typy inflacji. Mowa tutaj o inflacji popytowej, a ponadto podażowej. Ta pierwsze jest spowodowana wzrostem popytu globalnego. Mowa tutaj o wzroście konsumpcji oraz inwestycji. Do tego trzeba doliczyć wzrost wydatków państwa na dobra oraz usługi, a ponadto większy eksport i ekspansyjna polityka pieniężna. W przypadku inflacji podażowej jej źródłem jest wzrost kosztów produkcji. Przeważnie przytaczanym przykładem inflacji podażowej jest wzrost cen istotnego surowca, na przykład ropy naftowej. Warto dodać, że wzrost podatków pośrednich także wpływa na zwiększoną inflację. Do tego należy również dodać zwiększona koszty pracy.

Jakie są rodzaje inflacji?

Wiele osób zastanawia się, jak oddziałuje na gospodarkę inflacja popytowa, a jak podażowa. Okazuje się, że oddziaływanie inflacji popytowej, a ponadto podażowej na dynamikę produkcji jest zgoła inne. Co istotne, inflacji popytowej, wywołanej pozytywnym szokiem popytowym, towarzyszy przeważnie wzrost produkcji, a ponadto wzrost zatrudnienia czy spadek bezrobocia. W takim przypadku jasno wynika, iż wzrost popytu globalnego w gospodarce, przy założeniu sztywności cen oraz płac prowadzi do wzrostu produkcji. Jednakże w czasie inflacji podażowej przeważnie zauważalny jest spadek produkcji, zatrudnienia, a dodatkowo wzrost bezrobocia, co może być bardzo problematyczne dla gospodarki. W kwestii inflacji podażowej, kiedy wzrost cen pojawia się razem ze spadkiem produkcji, gospodarka znajduje się w stagflacji. Mowa tutaj też o recesji gospodarczej. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że przyczyną stagnacji jest negatywny szok podażowy. Mowa tutaj o bardzo niekorzystnej sytuacji, w jakiej znajduje się gospodarka. Sytuacja wygląda bardzo podobnie w Polsce, co jest niebezpieczne dla gospodarki. Warto zaznaczyć, że zgodnie z teorią, nie jest sposobne wyjście ze stagflacji przy jednoczesnej eliminacji bezrobocia, a także inflacji. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wiele czynników na nią wpływa.

Udostępnij