kwadrofonik.com.pl

Blog tematyczny o podróżach, kuchni, modzie i urodzie.

Biznes

ETF, czyli sposób na inwestowanie przez naśladowanie

ETF, czyli sposób na inwestowanie przez naśladowanie

Na współczesnym rynku finansowym dostępnych jest wiele narzędzi pozwalających na inwestowanie i pomnażanie kapitału. Jednym z takich narzędzi jest ETF (ang. Exchange Traded Fund – fundusz notowany na giełdzie). Co to jest i na czym polega inwestowanie w to narzędzie? Jakie jest ryzyko inwestycyjne? Czy jest to popularna forma inwestowania?

Czym jest ETF?

ETF jest to notowany na giełdzie fundusz inwestycyjny, który ma za zadanie naśladowanie wyników określonego indeksu giełdowego akcji, obligacji, lub innej grupy aktywów takich jak złoto, ropa, spółki z wybranego sektora lub koszyk walut. Przez to jest on pasywnie zarządzany, a jego nadrzędnym zadaniem jest wypracowanie najbardziej zbliżonego wyniku do rynku, który ma za zadanie naśladować. Nie chodzi tu o przewyższenie jego wartości, a jedynie o zrównanie się osiągnięciami inwestycyjnymi. Tak samo jak w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych, tak i w ETF kapitał przekazywany jest osobom zarządzającym funduszem i w zamian otrzymuje się jednostki uczestnictwa w funduszu. Emisją jednostek uczestnictwa zajmuje się fundusz tworzony przez TFI, czyli Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Są to notowane na giełdzie papiery wartościowe i w związku z tym podlegają codziennej wycenie oraz stałemu obrotowi, czyli mogą być kupowane i zbywane na zasadach takich samych, jakie obowiązują w handlu na przykład akcjami. Dla zagwarantowania płynności obrotu ETFami zatrudniani na giełdzie są animatorzy rynku, których zadaniem jest stałe składanie zleceń na zakup i sprzedaż jednostek uczestnictwa. Wycena danego ETF jest skorelowana z zachowaniami indeksu giełdowego, który ten naśladuje. Jeśli mówimy o ETFie, który ma za zadanie naśladować indeks dwudziestu największych spółek, wówczas jego kurs rynkowy będzie poruszał się w tym samym kierunku i z podobną dynamiką, co indeks WIG20.

ETF, czyli tanie inwestowanie

Fundusze typu ETF stają się coraz bardziej popularne. Z czego jednak wynika ich fenomen? Nie jest tajemnicą, że ludzie szukają narzędzi inwestycyjnych, które spełniają pewne podstawowe założenia. Wśród tych założeń wymienić można niskie koszty związane z inwestowaniem, stosunkowo niskie ryzyko, przejrzystość i łatwość w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W przypadku kosztów ETFy rzeczywiście wydają się być niezwykle kuszącą opcją, w szczególności w porównaniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Opłaty za fundusze inwestycyjne sięgają kilku procent rocznie, podczas gdy w przypadku funduszy pasywnych takich jak właśnie ETF jest to koszt rzędu kilku setnych lub dziesiątych procenta, zatem kilku lub kilkunastokrotnie niższa. Wynika to z faktu, że zarządzający funduszami naśladującymi, nie przeprowadzają mozolnych analiz rynkowych ani nie muszą się zastanawiać, w jaki sposób osiągnąć najwyższą możliwą stopę zwrotu. Poza tą stałą opłatą jedynym kosztem, jaki ponoszą osoby inwestujące w ETFy jest prowizja za nabywanie i sprzedaż jednostek.

Fundusze ETF są względnie bezpiecznym sposobem na inwestowanie. Pozwalają one inwestować niejako w istniejącą koniunkturę rynkową bez konieczności zagłębiania się w zawiłości związane z instrumentami finansowymi.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij